Algemeen Bedrijven Starters Werkwijze Software Projecten Contact

    Links

 

Projecten Unieke Kinderopvang is een vrij jonge onderneming maar bestuurd door mensen met reeds 15 jaar ervaring in de kinderopvangwereld.

Na reeds jaren zelf kinderopvang uit te baten en deel te nemen aan verschillende verenigingen, overleggroepen en tal van bijeenkomsten, allen gerelateerd met kinderopvang in de ruime zin van het woord, reiken wij nu een helpende hand aan nieuwe initiatiefnemers.

Wie is wie?

Ann Rombaut

  • Sinds 1993 ervaring in het organiseren en uitbaten van zelfstandige vergunde opvang van 0-12 jaar. Bezoek ‘t boelleke
  • Vertegenwoordiging zelfstandige sector in verschillende overlegplatformen binnen de gemeente.
  • Bestuurslid van belangenvereniging zelfstandige sector, VZW UnieKO.
  • Vertegenwoordiging vanuit de sector in verschillende overlegplatformen binnen Opgroeien.

Mario Verspreet

  • Ervaring in het (mee) organiseren en uitbaten van zelfstandige kinderopvang.
  • Ervaring in technische ondersteuning, brandbeveiliging, evacuatieplannen, en praktische uitvoering van deze items in functie van zelfstandige kinderopvang.
  • Ervaring in realisaties en inrichting van lokalen voor kinderopvang.
  • Sinds 2011 Day-Care Solutions gerealiseerd, software voor kinderopvang. Bezoek Day-Care